Masszázs technikák

Masszázs alkalmazásának technikái

Ahhoz, hogy megérthessük, hogyan kell a test teljes területén fellelhető reflexpontokat masszírozni, a legjobb, ha először is a kézen és a lábon található reflexpontokkal kezdjük.

Helyezzék hüvelykujjukat tenyerük vagy a talpuk közepére, és körkörös mozdulatokkal nyomják és görgessék hüvelykujjukat, mintha darabos cukrot akarnának szétmorzsolni. Körülbelül ötször ismétel­jék meg ezt a mozdulatot, majd térjenek át egy másik pontra. Ábrák segítségével tájékozódhatnak arról, hogy éppen melyik terület reflexpontját masszírozzák. Nem szabad dörzsölni a bőrt, ha­nem inkább a bőr alatt lévő reflexpontot nyomják. Ezzel a módszerrel dolgozzunk a reflexpontokon, kivéve persze, ha az utasítás az, hogy folyamatos nyomást gyakoroljunk egy adott pontra.

A kéz és láb masszírozásának haladóbb változata, amikor a hü­velykujj vagy pedig a nagylábujj dörzsölésével kezdünk, majd teljesen átmasszírozunk minden ujjat és lábujjat, s érzékeny pontokat kere­sünk. Ne csak kezünkkel masszírozzunk, használjunk például egy ce­ruzát vagy egy kisméretű kézi reflexmasszírozó botot, melyekről bő­vebben a masszázseszközökről szóló fejezetben olvashatunk. Görges­sük végig ezt a kis eszközt a lábujjak között, és azok oldalain, valamint a kézujjak között. El fognak csodálkozni, milyen, eddig nem ismert, fájó pontokra lelnek majd ezeken a területeken.

Az ábrák megmutatják önöknek, hogy a lábujjak hegyén is fontos reflexpontok rejtőznek, akárcsak a kézháton.

Mindenképpen masszírozzuk meg ezeket a pontokat is, hogy a test minél nagyobb területét legyünk képesek ingerelni. Számoljunk el lassan hétig, ennyi ideig nyomjuk ujjunkkal a reflexpontot, majd en­gedjük el, s kb. három számolás erejéig pihentessük. A lábikrán há­romszor ennyi ideig tartsuk meg a nyomást, s legalább 15 percen ke­resztül foglalkozzunk vele, hogy az egész testben enyhítsük a fájdal­mat.

Elektromos erő a kézben

Reflexzóna

Reflexzóna

A jobb tenyér pozitív töltésű és erősítő energiát gerjeszt. Ugyanakkor a bal tenyérnek nyugtató, pihentető és tisztító hatása van. Ha mindkét kezet használjuk a masszírozáskor, akkor a két energia egyesült hatását élvezhetjük majd.

A kézhátak a tenyerekével ellentétes töltésű elektromos energiával bírnak. A jobb kéz háta negatív, míg a balé pozitív.

A fejünk hátsó része pozitív, míg a homloki rész negatív energiájú. Próbáljuk csak ki, ha a jobb tenyerünket a tarkónkra helyezzük, és a bal tenyerünket a homlokra, akkor felerősítjük a fej természetes energiáját, s egyre jobban fogjuk magunkat érezni, energiával töltő­dünk fel. Ha viszont ellenkezőleg tesszük a tenyerünket a fejre, akkor az agy hatékonysága csökkenni fog, s ez igen zavaró hatással lehet ránk. Tehát ne feledjék, amikor fájdalom megszüntetésére töreked­nek a masszírozáskor, a bal kezet használják. Ha pedig a masszázs alatt a fájdalom megszüntetésére törekszenek, és valamiféle masszázseszközt is szeretnének alkalmazni, tartsák használat előtt a hal tenyerükben egy rövid ideig. Amennyiben energiával teli gyógyító erőt szeretnének küldeni a test lelassult, működésképtelen és elzáródott területeibe, talán jobb eredményt érhetnek el, ha a jobb kéz energiával feltöltő erejét használják ki.

A masszázs, függetlenül attól, hogyan használják, a gyógyítás­nak egy igen természetes módja, de sokkal eredményesebb lehet, ha tudatában vagyunk a kézben rejlő elektromos energiáknak.

A test reflexpontjai

A következő ábrákat tanulmányozva észrevehetik, hogy a kéz és láb reflexpontjaival ellentétben, a test reflexpontjai nem mindig követik a test egyenes meridián vonalát. Számtalan olyan, a test különböző területein fellelhető pont van, melynek ingerlése több alultáplált test­területet is ellát életenergiával.

Éppen ezért, egy újfajta masszázstechnika alkalmazására lesz szükségünk a test reflexpontjainak masszírozásakor, mivel ezek a pontok igen sok esetben nehezen masszírozható területeken helyezkednek el, és nehéz pontos tanácsot adni a masszázs hogyanjára vonatkozóan.

Az ábra áttekintésekor majd megértik, mire is gondolok. Nagyon jól megfigyelhetjük, milyen sok reflexpont helyez­kedik el a fejnek egy igen kicsiny területén is. Hogyan lesznek képe­sek megtalálni egy bizonyos pontot? Itt kell megemlíteni néhány Új technikát, melyek közül a legtöbbről fényképet is találnak. Néha pe­dig elkerülhetetlen lesz, hogy valakitől segítséget kérjünk.

. A test különböző részein szétszórt reflexpontokat láthatunk itt.. Bizonyos, hogy önök közül a legtöbben nem igazán ismerik a test mirigyeit és szerveit. Éppen ezért szeretném, ha egy kicsit tanul­mányoznák az egyes szervek és mirigyek elhelyezkedését, hogy képe­sek legyenek később ezeket a különböző reflexpontokkal azonosítani, amikor majd, már egy bizonyos betegség kezelése érdekében masszí­rozzák azokat.

Hogyan masszírozzuk a test reflexpontjait a legjobb eredmény elérése érdekében?

Figyeljük meg, hogyan helyezkednek el a reflexpontok többé-kevésbé éppen azok felett a mirigyek, illetve szervek felett, melyekhez tartoznak. Ezeknek a pontoknak a megnyomásához használjuk a középső ujjunkat, ugyanis ez rendelkezik a legerősebb energiaáramlással, vagy alkalmazhatjuk még a négy ujj módszert, mely olykor egy lézersugár erejével is felér. Többféle módszer is van, melyeket az érzékeny pontok masszírozá­sára (átdolgozására) alkalmazhatunk. Nem minden energiagerjesztő és fontos pontot tüntettünk fel a térképen, találni fogunk olyan érzé­keny masszázspontokat is, melyek nincsenek berajzolva. Ne aggódjunk emiatt, amennyiben ezek a pontok vészjelzést küldenek, ez azt jelen­ti, hogy a test egy bizonyos területe bajban van, ezért a legjobb, ha azonnal segítünk rajta masszázzsal.

A legjobb azonban, ha a fontos reflexpontok masszírozásával kez­dünk, melyek a testünk különböző területein találhatóak.

A középső ujjunkkal könnyedén nyomjuk meg mindegyik reflex­pontot, s ha valamelyik fájdalommal is jár, tudjuk, hogy valahol tor­lasz alakult ki. Tegyük fel, hogy egy fájdalmas pontra lelünk, valahol a gyomor területe felett. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a gyomor a problémás terület. Az ábrákon láthatjuk, hogy a kifinomult masszázspontok az eldugult terület más alultáplált idegeitől vagy szőve- tejtől is képesek vészjeleket küldeni. Amennyiben a pont megnyomá­sakor fájdalmat érzünk, fogadjuk el, hogy egy eldugult vonalat talál­tunk, mely lelassítja az elektromos életenergiának az eltorlaszolt terü­letre való áramlását. Egészen addig tartsuk a nyomást, míg a fájdalom meg nem szűnik, vagy hét másodperces nyomásokat is alkalmazha­tunk. Ne feledjék, hogy nem csupán az ezek által a pontok által jelzett bizonyos szervek, mirigyek és szövetek dugulására vagy alultápláltsá­gára figyelmeztető területeket diagnosztizálják, amikor ezeket a pon­tokat masszírozzák, hanem egyben betegséget is kezelnek, azaz vissza­állítják az egészség állapotát azzal, hogy az energiamezőben megta­lált dugulást elhárítják.

A mellkason és a hason lévő masszázspontokat ujjnyomással fogjuk masszírozni. Ugyanakkor vannak, akik ezeknek a pontoknak a masszírozására a masszázsgörgőt szeretik használni.

A masszázs segíti az egyedül élő nőt

A masszázs-pulzuspróba alkalmazása a hason

Középső vagy mind a négy ujjunkkal, azok egyik vagy mindkét kézen való összezárásával, gyakoroljunk nyomást a köldökre. Hogy a leg­többet tudjuk meg ebből a vizsgálatból, a legjobb, ha háton fekve vé­gezzük el. Amennyiben párnázott vagy kissé kövér a hasunk, akkor az ujjainkat jó mélyen bele kell nyomni ebbe a kövérkés területbe, hogy elérjük a masszázspontot. Keressünk meg egy pulzusszerű dobogást a köldökben. Érzik a pulzus lüktetését? Ha igen, akkor ez azt jelenti, hogy ezzel a területtel valami baj van, s segítségre van szüksége. Ho­gyan segíthetünk rajta? Hétig számolva gyakoroljunk nyomást erre a masszázspontra. Eztán kezdjünk el egyfajta könnyed körző mozdulatot, miközben ujjainkat végig a lüktetésen tartjuk.

Most áttérünk a has más masszázspontjaira. Ugyanezzel a módszerrel próbáljunk meg lüktetést keresni az itt megjelölt masszázspontokon. Ha mégsem lelünk ilyen érzést, örül­hetünk, mert ez azt jelenti, hogy az adott területtel semmi baj nincs. Hogyha felfedezzük a lüktetést, akkor bizonyosak lehetünk afelől, hogy az adott szerv alultáplált, illetve az ehhez a masszázsponthoz tarto­zó területen gondok vannak.

Ne feledjük, minden masszázspontot nyugtassunk le, amely akár a leg­kisebb fájdalmat is mutatja, enyhe, körülbelül hét másodpercig tartó nyomás hatására.

Amennyiben mélyreható nyomást kellene gyakorolnunk, hogy a pulzust érezzük, akkor a reflexpontot erősebb nyomással kell ingerel­ni. Ezen masszázspontok közül többeknek a megnyomása igen fájdalmas lehet. Ezeknek a fájó pontoknak a nyomásával és a masszázs folytatá­sával azonban tapasztalni fogjuk, milyen gyorsan megszűnik a fájda­lom. Általában ez már a masszázspont nyomása alatt megtörténik. Na­gyon meglepő lesz, amikor a saját ujjaik nyomása alatt egyszerre csak eltűnik a fájdalom. Amikor már nem érzékelik a pulzus lüktetését, és a fájdalom is eltűnt az ujjaik alól, ez azt jelenti, hogy igazi gyógyítást hajtottak végre, s a megfelelő szervben lévő bajuk is tovatűnt. Felsza­badították a természet gyógyító erőit, ami helyreállította a mirigyek működését.

Reggeli masszázspróba

Reggelente, még mielőtt felkelnének, végezzenek el egy egyszerű masszázspróbát a hason és a mellkason. Ezzel nem csupán a vész­jeleket fogják regisztrálni, de még a szerveket és a mirigyeket is in­gerelni fogják, ezzel pedig megakadályozzák az esetleges torlaszok —melyek később szétterjedhetnének az egész testben — megjelenését az életvonalak mentén.

Amikor a fájdalom a nyomás alatt megszűnik, tudni fogjuk, hogy a feszültség feloldódott, s azt is érezni fogjuk, hogy a test egy esetle­ges másik pontjából érkező fájdalom ugyancsak eltűnik. Felkelés után olyan életerősnek és egészségesnek fogjuk érezni magunkat, mint amilyennek már régen nem.

Szeretném, ha minden reggel, felkelés után megismételnék ezt a gyakorlatot, nem csak azért, hogy egészségesek legyenek, hanem, hogy meg is tudják ezt az egészséget őrizni, hosszú életük végéig, s azért, hogy mindig életerősnek érezhessék magukat.

Ha lüktetést vagy fájdalmat érzünk egy bizonyos reflexpontban, körkörös mozdulatokkal masszírozzuk meg azt az ujjunkkal, csak né­hány másodpercig, s ezzel segítsük a fájdalom eloszlását.

Tegyük fel, hogy a hátunkon fekszünk, hasunk kitakarva. Helyezzük középső ujjunkat a köldökbe, és keressük a lüktetést. Hétig számolva, tartsuk rajta ujjunkat a köldökön, s masszírozzuk annak környékét, a hüvelykujj kivételével, minden ujjunkat felhasz­nálva. Ezután a tenyérrel, az óramutató járásának irányában, kezdjük el masszírozni a köldök környékét, s haladjunk kifelé, egyre nagyobb köröket leírva, mígnem az egész hasat masszírozzuk. Ismételjük meg ezt háromszor egymás után, majd az ellentétes irányban is. Látni fog­ják, hogy kezük energiája miként tölti fel az egész has tájékát.

Ne feledjük, ha fájdalom sugárzik ki a köldökből a test más terüle­teire, akkor nem csupán masszírozunk, de a test beteg területét gyó­gyítjuk is.

Jégkocka technika

Amennyiben bármikor úgy érezzük, hogy valamelyik reflexpont nem akar meggyógyulni, akkor kipróbálhatjuk az úgynevezett jégkocka- technikát. Ez azt jelenti, hogy az adott érzékeny pontot egy jégkocka sarkával kezdjük el körkörös mozdulattal „masszírozni”. Három má­sodperc erejéig nyomjuk rá a fájó pontra a jeget, majd kezünket fek­tessük egy másodpercig a reflexpontra, s újból ismételjük meg a jég­kockás masszázst.

A mellkas masszázspontjai

Most térjünk át a mellkas reflexpontjaira. A hason használt masszázstechnikát kell itt is alkalmaznunk, kivéve, ha úgy találjuk, hogy a masszázspont valahol egy csont vagy izom felett helyezkedik el, ekkor ugyanis nem szabad nagyon mélyre nyomni ujjainkat, mint ahogy azt a has esetében tettük. Az érzékeny pontok megtalálása érdekében tartsuk a nyomást egy ideig, s ha ilyen pontot találunk, a körkörös masszázstechnikát alkalmazzuk. Sok eset­ben az ujjakkal való többszöri, könnyed ütögetés jobb eredményhez vezet. Habár a képeken feltüntetett masszázspontok bizonyos mirigyek és szervek masszázspontjai, mégis próbáljunk meg további masszázsponto­kat találni, ahogy a mellkast és a hastájékot egyre inkább felfedezzük ujjainkkal. Sokan vannak, akik kedvelik a masszázsgörgőt, mert az segít­heti az érzékeny pontok megtalálását, melyeket esetleg nem találtak volna meg pusztán az ujjakkal.

Elektromos energialökés

Mielőtt még kikelnénk az ágyból, puhítsuk meg a körmeinket, hogy egyfajta elektromos energialökést adjunk testünknek, mely egész lé­nyünket elektromos sugárzással tölti fel, ami egész napra velünk ma­rad. A Puhítsuk meg a körme­inket a hajnövekedés serkentése érdekében. Azóta arra is rájöttem, hogy ez egyben friss elektromos energiát és életerőt generál az egész szervezetben.

Véleménye fontos számunkra, írja meg!

Az email cím nem lesz nyilvánosan olvasható! A * karakterrel jelölt mezőket kötelező kitölteni!

4 × 2 =